NIEUWS EN BERICHTEN

NETWERKEN

08-07-2024 Onlangs mochten wij meer vertellen over Meedenkers Tilburg bij de netwerklunch in MFA Het Kruispunt. 

Fijn dat we samen konden komen met Toegang Tilburg, Siem - WMO Hart van Brabant en ContourdeTwern. Het is belangrijk om de lijntjes kort te houden, zodat we inwoners van Tilburg zo goed mogelijk ondersteunen. 

Bedankt voor het organiseren, joy's van Lieshout (ContourdeTwern)!

NIEUWE LICHTING MEEDENKERS

16-06-2024 We hebben weer een nieuwe lichting Meedenkers mogen opleiden! Trainers Gabie van Zorgbelang Brabant|Zeeland en Mariet van MEE hebben 9 Meedenkers getraind. Op donderdag 30 mei 2024 hebben zij hun certificaat in ontvangst mogen nemen.

Op dit moment hebben we een kleine 30 Meedenkers klaarstaan voor het ondersteunen van Tilburgers.

BIJEENKOMST GESLAAGD

In januari was er een bijeenkomst waar menigeen rond het Sociaal Domein kwam om te horen over Meedenkers.
Het enthousiasme voor het fenomeen Meedenkers was groot. Daar tegenover stond dat de bekendheid ervan klein bleek te zijn. Gelukkig heeft de bijeenkomst dat veranderd en genoeg aanknopingspunten opgeleverd om het te verbeteren.

Een volgende bijeenkomst is in voorbereiding. Uiteraard zullen wij u daarvoor opnieuw uitnodigen!

RESULTAAT EN OPVOLGING BIJEENKOMST

Aan veel van de gedane suggesties werd achter de schermen al gewerkt. De inbreng van de aanwezigen sterkt Meedenkers Tilburg in de reeds ingeslagen weg.
Zoals de website waar aan gebouwd wordt. Verder: 

Meedenkers onder aandacht brengen bij toeleiders (huisartsen etc)
meer afstemming met organisaties als MEE, Contour de Twern; elkaar goed         informeren
vergroten naamsbekendheid en vindbaarheid Meedenkers

OVERIGE BERICHTEN

Meedenkers, feestelijke afronding eerste training