OVER ONS

Helma Thonon 

Helma Thonon woont in de wijk 't Sant in Tilburg. Voor haar pensionering was ze werkzaam als personeelsadviseur. Een deel van haar tijd wil ze zich graag nuttig blijven maken voor anderen.
Ze kan goed luisteren, is praktisch ingesteld, optimistisch, vindingrijk en humor heeft ze ook. De afgelopen 2 jaar heeft ze als Meedenker onder meer geholpen bij een WMO bezwaarschrift, mantelzorgers ondersteund bij het zoeken naar verlichting van hun taken en is Helma meegegaan naar gesprekken met het UWV.
De cliënten bepalen het doel en het tempo van haar meedenken. Inmiddels is ze goed thuis in het Sociale Domein met al haar instanties en regelingen. Ze vindt het fijn om mensen met een hulpvraag op weg te helpen en zo ook nog eens veel aardige Tilburgers te leren kennen. Ze zegt: “Ik spreek geen Tilburgs maar versta het prima!“

Mirnou Baeten

Mirnou Baeten is een van de ervaringsdeskundige meedenkers. Door haar lichamelijke beperking weet ze als geen ander hoe belangrijk het is om zelf de regie te houden.
Ze geniet als mensen hun eigen kracht weer hebben gevonden. Daarom zal Mirnou er alles
aan doen om samen te zoeken naar een passende oplossing.
Ze volgt daarbij, net als alle andere meedenkers, het pad en tempo van de hulpvrager . Vanwege haar achtergrond als maatschappelijk werkster is ze naast meedenker ook coördinator van de jongerenmeedenkers. Mensen tussen de zestien en dertig jaar vallen daar namelijk onder. 

Tessa Persijn-de Bie

Begonnen als ‘reguliere’ Meedenker heeft Tessa zich nu gespecialiseerd in de jongerentak van de Meedenkers. Ze is erg geïnteresseerd in het vinden van nieuwe openingen wanneer jongeren even vastlopen. Samen proberen te komen tot nieuwe inzichten en de jongere opnieuw zien te activeren. Tessa zegt: “Elke keer rapen we weer een nieuw stukje moed bij elkaar en gaan we weer verder.”

Het sociaal domein is geen nieuw begrip voor haar als specialist basisvaardigheden voor de Bibliotheken en het Taalnetwerk.

Rob de Kok

Rob de Kok is ongeveer drie jaar Meedenker. Het werk als Meedenker vindt hij uitdagend omdat er iedere keer weer een ander probleem op te lossen is. ‘Het mooie van het werk’, zegt Rob, is dat je door de mensen te helpen er een last van hun schouders valt wat ook weer veel voldoening geeft.’

Hans Zuiderwijk

Hans Zuiderwijk is gepensioneerd en denkt graag mee om de juiste instantie te vinden als mensen door de bomen het bos niet meer zien.

SAMENWERKINGSPARTIJEN

Meedenkers hebben goed contact met diverse organisaties op het gebied van het zogeheten  Sociaal Domein; zorg, hulp of ondersteuning.

Daardoor krijgen we snel de juiste persoon bij de juiste organisatie te pakken om u te helpen.

Het kan natuurlijk dat Meedenkers ondanks al uw en onze moeite geen oplossing voor uw probleem of antwoord op uw vraag vinden.

In overleg met u kunnen we dan samen een melding doen of klacht indienen bij het Sociaal Meldpunt Tilburg.

www.sociaalmeldpunttilburg.nl
www.zorgbelang-brabant.nl
www.meedemeentgroep.nl
www.contourdetwern.nl

Contact

Schroom niet om contact op te nemen en maak een afspraak voor een vrijblijvend aanmeldgesprek.

Tel:  013-5839909
info@meedenkerstilburg.nl