MEEDENKERS TILBURG

Wat zijn en doen Meedenkers?

Meedenkers zijn er voor mensen die een vraag of probleem hebben maar niet weten waar ze het antwoord of de oplossing kunnen vinden.
Iedereen kan gratis een beroep op ze doen. En ze nemen echt de tijd om te luisteren en samen een antwoord of oplossing te vinden.

Jongere mensen kunnen een andere vraag hebben dan ouderen. Sommigen kennen wellicht de regels en de instanties wel, maar weten weer niet hoe een beroep te doen op informele burenhulp of “kennen de weg naar het buurthuis” niet.
Anderen hebben wellicht een sociaal vangnet voor praktische hulp, maar weten niet hoe allerhande formulieren in te vullen.
Mensen met een fysieke beperking zitten met andere vragen dan mensen met een mentale beperking.

Een ding hebben die groepen gemeen: Allemaal kunnen ze terecht bij Meedenkers Tilburg. waar ze het antwoord of de oplossing kunnen vinden.

Meedenkers zijn onafhankelijk. Niet gebonden aan een bepaalde maatschappelijke sector; medisch, maatschappelijk of gemeentelijk.
Door de onafhankelijkheid kan er breed naar een oplossing gezocht worden.
Soms is dat eenvoudig en hoeft het niet professioneel opgelost te worden, simpelweg door iemand die eenzaam is in contact te brengen met buurtgenoten die een wandelclub hebben of klaverjassen in het buurthuis.
Een ander heeft ondersteuning, hulp, nodig bij een gesprek met een gemeentelijke instantie of een andere soort organisatie. Dan kan de Meedenker meegaan en toelichten wat er precies aan de hand is.

Explication en français

Türkçe açıklama

الشرح باللغة العربية
Alsharh biallughat Alearabia